Végrehajtó kezében van a Magyarok Világszövetségének épülete
2011. április 14. 09:42
Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségének jelenlegi elnöke, állítólag "azt terjeszti" Kvacskay Károly volt felvidéki szervezeti elnökről, hogy Kvacskay vitte volna csődközelbe a Magyarok Világszövetsége cégét, a Pax Pannoniae Vagyonkezelő Kft.-t. A vagyonkezelő cégen keresztül a Magyarok Világszövetsége is a csőd közelébe került.

Tisztelt Barátom! 

Újabb és újabb kollégák keresnek meg, akik azt állítják, hogy Patrubány Miklós az MVSZ vitatott elnöke, azt terjeszti rólam, miszerint én vittem volna csőd közelbe a Magyarok Világszövetségének a cégét, a Pax Pannoniae Vagyonkezelő Kft-t. A vagyonkezelő cégen keresztül a Magyarok Világszövetsége is csőd közelbe került. 

Az állítás nem igaz! 

Az általam vezetett Pax Pannoniae Vagyonkezelő Kft. még virágzott, amikor Patrubány Miklós engem hamis indokok alapján 2008. június 23-án, saját döntése és saját keze által aláírtak alapján menesztett. 

A menesztés időpontjában, a cég a 2008. május 21-én készült 2007-ről szóló eredmény kimutatásában 126.756.000.- (126.756 ezer forintban) nettó árbevételt és 35.093.000.- (35.093 ezer forintban) mérleg szerinti adózott eredményt termelt. Az adatok a cégbíróságon eredetiben is megtekinthetők. 

Csak 2007-ben, az előbbi nettó árbevételből, Patrubány Miklós rendelkezésére 58.620.000.- (ötvennyolcmillió hatszázhúszezer) forint utalódott át: 

2007.12.14-én 12.000.000.- (tizenkétmillió) forint,  2007.09.11-én 15.540.000.- (tizenötmillió ötszáznegyvenezer) forint. 2007.06.07-én 15.540.000.- (tizenötmillió ötszáznegyvenezer) forint. 2007.03.19-én 15.540.000.- (tizenötmillió ötszáznegyvenezer) forint. 

Összesen 58.620.000.- (ötvennyolcmillió hatszázhúszezer) forint. 

A kölcsön megnevezéssel átvett pénzösszegekből, Patrubány Miklós 25.000.000.- (huszonötmillió) forintot még abban az évben a könyvelésben lenullázott. 

Közvetlenül az eltávolításom előtt 2008.03.12-én 16.146.000.- (tizenhatmillió száznegyvenhatezer) forintot utaltam át Patrubány Miklós rendelkezésére. Erről  Patrubány Miklós által saját kezűleg aláirt és láttamozott átutalás tanúskodik. 

A Pax Pannoniae Vagyonkezelő Kft. 2008. június végén, a távozásomkor több mint 31.000.000.- (harmincegymillió) millió forinttal rendelkezett. 

A vagyonkezelő céget, egy évvel később, 2009-ben juttatták végrehajtás alá. 2009. augusztus 31-én az APEH jegyzett be a cégre végrehajtást, amelyet 2011. január 20-án a Munkaügyi Bíróság követett. A végrehajtást kérő, jogerősen pernyertes, volt alkalmazott Erdélyi Mária, a cég tulajdonának elárverezését kezdeményezte. A pervesztes vagyonkezelő cég nem fizette ki a tartozását. Erdélyi Máriát 2009-ben, Oláh István ügyvezető bocsájtotta el, abszurd és jogtalan eszközökkel. 

Hogy ki vitte csőd közelbe a Pax Pannoniae Vagyonkezelőt? Arra a következő tények tudnak választ adni. 

Az 50.000.000.- (ötvenmillió) forintos jelzálog hitelfelvételt 2009-ben Patrubány Miklós kérésére, Oláh István ügyvezető igazgató intézte. A hitelfelvételt semmi sem indokolta. A misztikus okokból felvett pénzt azóta eltüntették. 

A hitelfelvételen keresztül Patrubány és Oláh a vagyonkezelő hat ingatlanát zálogosította el. A jelzáloghitel havi több millió forintos kamat és tőketörlesztés fizetési kötelezettségével terhelték meg. A gazdaságilag indokolatlan hitelfelvételből adódó fizetési kötelezettség nagy terhet jelent a cég számára, amennyiben annak gazdálkodása nem megfelelő. 

A nagyméretű pénzelvonás ellenben abból adódhat, hogy Patrubány már rég óta tudja, hogy neki az általa elkövetett jogtalanságok miatt távoznia kell. Ami nem csoda, mivel Patrubány ideje alatt, több tagot vesztett el a szövetség, mint amennyi a szövetségen belül maradt. 

Végül is 2009-ben hasonló módon került végrehajtás alá a Magyarok Világszövetsége tulajdonában lévő Árpádhír Televíziós Műsorszolgáltató Kft is. Az Árpádhír Tekevíziónak Kurunczi Margit újságíró volt az első ügyvezető igazgatója. Kurunczit ugyancsak Patrubány távolított el a televíziótól. Kurunczi távozása után a televíziós cég gyorsan hanyatlani kezdett. Kurunczi Margit újságíró nemrég rejtélyes körülmények között elhunyt

Egyesek szerint Patrubány (románul a név Négy-Bani) mögött idegen érdekű erők sorakoznak fel, amelyek a Magyarok Világszövetségét és cégeit tönkre akarják tenni. 

Tisztelettel 

Kvacskay Károly , a Magyarok Világszövetsége Felvidéki Szervezetének volt elnöke

Előzmények

Tisztelt  Geonczeol Gyula!

Az adatokat Kvacskay Károly volt elnök azért bocsájtotta a rendelkezésemre, mert a napokban telefonon és emailben kénytelen voltam közölni vele, hogy érzékelhetően, erőteljes és  irányitott rágalomhadjárat és hisztéria folyik személye és az én személyem ellen is.

Jelenleg ezt az USA-ban érzékelem, ő Európában van. Ebben minden benne van. Az, hogy nem vagyunk "senkik", tönkre akarjuk tenni az MVSZ-t, a Fidesz "ügynökei" vagyunk, nekem állandóan kijár valamint  a csehszlovák titkosszolgálat által való irányíttatásom is. Az előbb éppen MOSZAD irányitást vetettek a szememre, de volt aki a CIA ügynökének nevezett, vagy azzal vádolt, hogy makacs vagyok és  nem vagyok senki. Az egész hadjáratban benne van az is, hogy személyünkben gyaláznak bennünket.

Az elmúlt 6 évben hiába mutattam ki, hogy Patrubányi a felvidéki szervezetet jogtalanul zárta ki, és helyünket ismeretlen emberekkel  cserélte fel. (Ilyesmi megértése elvárható lenne intelligens lényektől, sajnos nem ez történik).

A helyünket az MVSZ szervezeteiben bitorló néhány ember, akiket Patrubányi halaszott össze és akik hajlandók voltak a minket becsmérlő hazugságokat elfogadni - ez önmagában is minősít.  Ők a felvidéki MVSZ szervezetnek, amely a  Felvidéket kizárólagos joggal képviseli, nem a  tagjai.Az MVSZ elnökségének tagjai gyávak es elvtelenek voltak, amikor ellenünk a szervezett támadás megindult. Ez engem akkoriban nagyon meglepett.

A nyilvanlóan megtervezett és irányított Felvidék ellenes hisztériát nem utasitották vissza a 2004 novemberi elnökségi ülésen, annak ellenére, hogy dr. Gaudi Nagy Tamás jogvédő, ma parlamenti képviselő figyelmeztette őket, hogy mi az Alapszabály értelmében jártunk el, ami felsőbb rendű, mint bármilyen azzal ellentétes hatarozat, vagy "utasítás".

Gaudi Nagy Tamás arra kért, hogy ne pereljem be az MVSZ-t. Egy ideig nem is tettük meg ezt. Utóbb nekem a Felvidéki Szervezet elnökségének több tagja fel is rótta ezt. Úgy tűnik, hogy ezzel  is csak hibát követtünk el. Ezt a hibát ma kiküszöbölik azok a perek, amelyeket Kvacskay Karoly nyújtott be a bíróságokra és amelyeket sorozatosan meg is nyer. Ezekben a perekben, mint a diszkriminált Felvidéki  MVSZ Szervezet elnöke, tanuként mutatom be a dokumentumok egész sorát, amely  a Patrubányi-féle  vezetés elképesztő törvénytelenségeire mutatnak rá. A Magyarok Világszervezetenek nem lenne szabad ilyen állapotban lennie, ebben egyetértünk. A felelősség azé, aki ezeknek az állapotoknak az előidézésében főszerepet játszik.

Pontosan ezért kell a sarkunkra állnunk! Jogtalanul kizárt szervezetünk miatt az MVSZ minden intézkedése különben is érvénytelen. Patrubányi Miklós a szervezet jövedelmével kizárólagos formában rendelkezik. Egy személyben és aszerint osztogatja, hogy ki hogyan szolgál neki. Hogy ilyesmi egyáltalan lehetséges, már az is minősithetetlen!

Ezért közze teszem azokat a dokumentumokat, amelyeket Kvacskay Károlytól kaptam a 2011. április 20.-i itélethirdetést megelőzően.

Geonczeol Gyula 
az MVSZ Felvidéki Szervezetének elnöke, a dokumentumok örzője
Email cím:"Geonczeol Julius"

bk

Szerző: admin