Jó Ember Díj
2012. május 3. 09:57
A 2012. évi díjátadásra április 28-án került sor a pécsváradi vár Dísztermében. A díjátadást követően a résztvevők - a korábbi évek hagyományainak megfelelően - felmentek a Zengőre, hogy a bánáti bazsarózsák társaságában köszöntsék a díjazottat és együtt emlékezzenek a díj névadójára. A Jó Ember Díjat, Judit Hagner Németországban élő magyar szobrászművész alkotását, 2012-ben Dalosné Tóth Zsuzsanna kapta.

Dalosné Tóth Zsuzsanna 1954-ben született Budapesten. Első diplomáját 1977-ben szerezte a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte történelem-orosz szakon.

2001-ig általános iskolákban tanított. Munkája mellett tanult angolul, majd 2000-ben  az ELTE Tanárképző Főiskolai kar Könyvtár szakán megszerezte második diplomáját.

2001-től a Kós Károly Középiskolai Kollégiumban nevelőtanár és szabadidő szervező tanár. Két gyermeket nevelt fel. 

Pályafutása során mindvégig a gyerekek életének megkönnyítésén dolgozott, pályaválasztási tanácsokkal látta el őket, általános iskolai tanításuk mellett támogatta továbbtanulásukat, illetve iskolán kívüli problémáik megoldásában is segédkezett. 

Tanítványaival, korábbi pártfogoltjaival nem szakadt meg a kapcsolat. Általános iskolai tanulmányaik befejezésekor találkozik velük, közülük többen is részt vesznek az Egyesületi tevékenységben. 

Tanári pályája kezdetétől szervezett szabadidős programokat: színház- és múzeumlátogatást, nyári táborokat.1997-ben kezdett önálló táborszervezésbe, nem csak a saját tanítványai, hanem rászoruló gyermekek számára.

Azóta közel 1800 hátrányos helyzetű gyermeket táboroztatott az általa szervezett csapat, amely 2005-ben megalapította a MINYATA Egyesületet.

Az Egyesület még alapítása évében elnyerte a Fővárosi Bíróságtól a közhasznú egyesület besorolást.

Az Egyesület missziója a gyermekek életminőségének javítása. Projektjei a támogatottak társadalmi integrációját célozzák, önkéntesei intenzív értékátadással, alternatív életutak bemutatásával válnak a gyerekek példaképévé. A programok emellett anyagi támogatást is jelentenek a családok, illetve a gyerekeket küldő partnerszervezetek (nevelőotthonok, általános iskolák) számára, hiszen a programokban való részvétel minimális, vagy semmilyen anyagi terhet nem jelent a számukra. 

D. Tóth Zsuzsanna mindezt fáradhatatlan forrásteremtő munkával, támogatók folyamatos keresésével és hatékony adományszervezési tevékenységével érhette el. Az évek során az Egyesület éves költségvetését megháromszorozta, így lehetővé vált az első projekt - nyári tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek - létszámának növelése, majd egy második projekt - a térítésmentes színház - és múzeumlátogatás - elindítása.

Az Egyesület önkéntesei létrehoztak és üzemeltetnek egy honlapot, melynek segítségével a költségvetés átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik, a támogatók ellenőrizhetik adományaik útját, ugyanakkor kommunikációs felületet biztosít a támogatottak és önkéntesek számára is.

2009 óta évközi eseményekkel bővült tevékenységünk, egy-egy napos programokat szervezünk a gyerekeknek- büszkélkedett egy alkalommal a tanárnő. Az Egyesület „születésnapján”, illetve karácsony előtt, karácsonyfadíszeket készítünk, illetve fákat adományozunk kórházak gyerekosztályainak és a rászoruló családoknak.

Az Egyesület önkénteseinek létszáma 2008 decemberére meghaladta a 30 főt, az ő összefogásuk, a kommunikáció folyamatos fenntartása, motiválásuk és munkájuk ellenőrzése szintén nem kis feladat, az Egyesület elnökeként azonban évről-évre ezzel is megbirkózik. 

2008-ban diagnosztizálták súlyos betegségét, ezért a műtétek és a gyógyszeres kezelés idejére felfüggesztette civil tevékenységét. Munkájából nyugdíjazták, így most már minden idejét a hátrányos helyzetű gyermekek életének jobbá tételére fordíthatja. 

2005-ben a "Köz szolgálatáért" érdemjel ezüst fokozatával, majd 2009-ben az Oktatási- és Kulturális miniszter Teleki Blanka díjjal tüntette ki. Ezt a díjat évről-évre az „esélyt teremtő pedagógusoknak” adják át. 

Dalosné Tóth Zsuzsannának a felmerülő akadályok, az érdektelenség, a támogatottak közönye és időnkénti ellenállása sosem szegték kedvét, mindig megújuló erővel volt képes folytatni, illetve újrakezdeni a munkát, az Egyesület tagjainak és önkénteseinek állandó példát mutatva, hogy a tábor az egyre szűkülő források ellenére megvalósulhasson. Hihetetlen energiája, tettrekészsége állandó motivációs tényezőt jelent. 

Legyen így még sokáig!

Gratulálunk és a további munkához jó egészéget kívánunk Dalosné Tóth Zsuzsannának!

magyarokanagyvilagban.hu

 

Szerző: admin